Personvern Frontline Acacemy

PERSONVERNERKLÆRING

Respekten for privatliv og personvern er viktig for Frontline Academy. Våre medlemmer, leverandører og andre samarbeidspartnere skal kunne ha tillit til at vi behandler personopplysningene deres på en skikkelig måte. Vi jobber kontinuerlig for å sikre etterlevelse av gjeldende personvernlovgivning, samt våre interne retningslinjer for personvern og beskyttelse av personopplysninger. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan, hvorfor og hvor lenge vi behandler personopplysninger om deg.

PERSONOPPLYSNINGENE VI BEHANDLER

Vi behandler personopplysninger for å kunne yte de nødvendige tjenestene vi leverer. Vi behandler blant annet følgende kunde- og leverandøropplysninger: • kontaktinformasjon til involverte personer • betalingsinformasjon og historikk (kunder og leverandører)

HVORFOR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGER

Vi behandler personopplysningene dine for å kunne overholde forpliktelsene vi har overfor våre medlemmer og samarbeidspartnere. For eksempel behandler vi personopplysningene dine til følgende formål:
• Kommunikasjonsflyt med kundene og leverandørene våre
• Forbedring av tjenestene og kommunikasjonskanalene våre
• Markedsføring og annen kundebehandling
• Administrasjon av kontrakter
• Kommunikasjon og sosiale medier
• Innkjøp og anskaffelser
• Rekruttering

HVORDAN VI SAMLER INN PERSONOPPLYSNINGER

Vi samler inn personopplysninger fra forskjellige kilder. Du oppgir disse opplysningene direkte gjennom et kunde- eller leverandørforhold. Under finner du noen situasjoner hvor vi samler inn personopplysningene dine:
• inngår kontrakter eller avtaler med oss
• sender inn skjemaer til oss
• går inn på nettsidene våre eller bruker våre sosiale medieplattformer
• sender oss eposter eller kontakter oss gjennom andre kanaler

LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Personopplysningene dine blir lagret og slettet i henhold til gjeldende lover.

HVEM VI DELER PERSONOPPLYSNINGER MED

Vi deler personopplysningene dine med: Mudo-gruppen som utfører økonomi- og kundeservicetjenester for oss. Leverandører Vi benytter en rekke leverandører som yter tjenester innenfor IT, skydeling, osv. Vi kan tillate at slike leverandører får tilgang til/kan motta personopplysningene dine i den grad det er relevant for å yte nødvendige tjenester. Vi vil sikre tilstrekkelige databehandleravtaler med leverandørene våre for å beskytte ditt privatliv. Offentlige myndigheter Vi vil også utlevere dine personopplysninger der det foreligger et lovkrav, der det følger av en dom, kjennelse eller vedtak fra en domstol eller administrative myndigheter, eller som ledd i en rettslig prosess.

SIKRING AV PERSONOPPLYSNINGER

Frontline Academy forplikter seg til å beskytte personopplysningene dine:
• Vi håndterer informasjon slik at den er riktig, tilgjengelig og håndtert i henhold til grad av sensitivitet.
• Vi begrenser tilgangen til personopplysningene dine til det personalet eller de tredjepartene som skal behandle opplysningene på våre vegne. Disse partene er underlagt strenge konfidensialitetskrav og Frontline Academy kan utøve disiplinære tiltak eller si opp avtalen dersom disse kravene ikke overholdes.

HVEM ER ANSVARLIG FOR PERSONOPPLYSNINGER

Frontline Academy er behandlingsansvarlig og er ansvarlig for å avgjøre formålet med behandlingen og måten personopplysningene dine behandles på.

RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Frontline Academy behandler personopplysninger kun dersom, og i den grad, minst ett av de følgende punktene er gjeldende:
• den opplysningene gjelder har gitt sitt samtykke til behandlingen av hans eller hennes personopplysninger av en eller flere spesifikke årsaker
• behandlingen er nødvendig for utførelsen av en kontrakt hvor den opplysningene gjelder er en part, eller for å gjøre de nødvendige tiltak i forkant av kontraktsinngåelse på forespørsel fra den opplysningene gjelder

DINE RETTIGHETER

Til enhver tid har du rett til å be oss om å:
• gi deg ytterligere detaljer om hvordan vi bruker personopplysningene dine
• gi deg en kopi av opplysningene du har oppgitt til oss
• oppdatere/rette personopplysningene dine
• slette personopplysninger som vi ikke lenger har rettslig grunnlag for å behandle
• gi deg personopplysningene dine i et strukturert, velkjent og maskinleselig format eller overføre opplysningene til en annen behandlingsansvarlig
• stanse en bestemt behandling av personopplysninger som er basert på berettiget interesse med unntak av dersom vårt formal med behandlingen ikke veier tyngre enn hensynet til dine personvernrettigheter
• klage via kontaktopplysningene i denne personvernerklæringen eller til den aktuelle rettslige myndigheten

KONTAKT OSS

Dersom du har forespørsler, spørsmål eller klager i forbindelse med denne personvernerklæringen eller vår bruk av personopplysninger kan du kontakte oss på post@vkk.no

OM DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen er basert på åpenhetskravet i forordningen (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). Vi vil oppdatere denne personvernerklæringen når det er nødvendig. Endringer blir offentliggjort i dette dokumentet.